fbpx

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä
fixpal.fi, Kurkiraitti 2, 37550 Lempäälä (jäljempänä järjestäjä).

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiailta vaaditaan holhoojan lupa. Arvontaan eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät arvonnan järjestävässä yrityksessä tai sen sidosryhmissä.

Kilpailuaika
Kilpailuaika on 18.6.2019 klo 00:00 – 31.8.2019 klo 24:00.

Palkinnon arvonta
Palkinnon voittaja valitaan arvalla niiden henkilöiden joukosta, jotka ovat jättäneet korjaajista arvion fixpal.fi –sivulla tai vinkanneet fixpal.fi –palvelusta puuttuvasta korjaajasta palautteen kautta.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimet julkaistaan fixpal.fi:n sosiaalisen median kanavissa. Kilpailuajan ulkopuolella vastaanotetut vastaukset hylätään. Järjestäjä ei ole vastuussa arvonta-ajan aikana ilmenevistä viallisista internet-yhteyksistä johtuvista teknisistä käyttöhäiriöistä (esimerkiksi palvelinten toimimattomuudesta).

Palkinnot
Arvonnan palkintona on 4 kpl elokuvalippuja.

Kuinka osallistua arvontaan
Arvontaan voi ottaa osaa fixpal.fi –sivulla jättämällä arvion korjaajasta tai lähettämällä fixpal.fi –sivun palautteen kautta vinkin puuttuvasta korjaajasta.

Ei ostopakkoa
Arvontaan osallistumiselle ei ole ostopakkoa.

Palkintoa koskevat ehdot

Järjestäjä varaa oikeuden suorittaa uusi arvonta, jos voittajaa ei ole tavoitettu viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta.

Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin tai rahaan.

Mahdollisten haittojen ilmetessä järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia.

Voittaja on vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka koituvat palkinnon vastaanottamisesta, ja kaikista muista palkintoon liittyvistä kuluista, joita ei ole mainittu kohdassa 5.

Palkinnot postitetaan voittajille viikolla 32. fixpal.fi ei ole vastuussa kolmannesta tahosta johtuvista viivästyksistä eikä ole velvollinen korvaamaan siitä johtuvia kuluja.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuuvelvollisuus arvonnan osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai summaa. Arvonnan voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän kaikesta vastuuvelvollisuudesta, joka voi koitua tai jonka väitetään koituvan arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä pitää sisällään myös lahjakortin lunastamisen, voittajan vastuulla on vakuuttaa itsensä elämystä varten.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Yksityisyydensuoja
Osallistumalla kilpailuun henkilö antaa oikeuden käyttää tietojaan fixpal.fi:n markkinoinnissa. Tietoja ei myydä ulkopuolisille tahoille ja halutessaan kilpailuun osallistujalla on mahdollisuus päästä pois fixpal.fi:n markkinointirekisteristä.

fixpal™