Tuotteiden korjaaminen osana kiertotaloutta

Kiertotalous on paljon enemmän kuin syntyneen jätteen kierrätystä. Se on uusi talousmalli, jossa tuotteiden tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Tuotteiden ja niiden komponenttien elinkaaren pidentämistä voidaan tehdä muun muassa korjaamisen, päivittämisen, uudelleenvalmistamisen ja jälleenmyynnin keinoin. 

Kiertotalous toimii monessa kokoluokassa. Käytännön kiertotalous, jota me kaikki voimme tehdä yksilötasolla perustuu siihen, että löydetään tapoja, joilla vähentää kulutusta. Tämä voidaan tehdä korjaamalla olemassa olevaa, kierrättää kavereiden kanssa tavaroita, jotka jäävät toisille tarpeettomiksi, sekä lainata ja jakaa asioita, joita ei tarvita jokapäiväisessä käytössä.

Aina kun ostaa uutta, kannattaa miettiä tuotteen laatua. Kuinka pitkään se kestää käyttöä ja kannattaako tuotetta korjata, jos se hajoaa? Jos on mahdollista ostaa hieman laadukkaampi ja siten yleensä vähän arvokkaampi tuote, se usein lisää käyttöiän lisäksi käyttömukavuutta. Jo aiemmin ostetuista tuotteista kannattaa miettiä, miten paljon säästää luontoa ja rahaa korjaamalla ne sen sijaan, että hankkii uusia niiden tilalle. Jos tuote on todella huonolaatuinen, voi hyvin olla, ettei sitä pysty korjaamaan. Sitä suuremmalla syyllä kannattakin seuraavaksi uuden ostaessaan panostaa tuotteeseen, jota kannattaa tulevaisuudessa korjata. 

Tuotteita voi opetella korjaamaan itse tai sitten voi käyttää korjauspalveluja, joille tulee tarjontaa sitä enemmän, mitä enemmän niitä käytetään. Palvelujen hinta laskee ja valikoima laajenee, kun korjausten kysyntä nousee, samalla alalle hakeutuu enemmän yrittäjiä.

”Jos haluamme hyviä korjauspalveluja ja pitkäikäisiä tuotteita kertakäyttökulttuurin sijaan, meidän pitää itse yksilöinä kieltäytyä olemasta pelkkiä kuluttajia ja toimia tekojemme kautta aktiivisina käyttäjinä. Ehkä tulevaisuudessa ei enää ylpeilläkään sillä, että on taas ostettu jotakin uutta vaan sillä, miten hyvin vanha kestää ja palvelee.” kannustaa tulevaisuusvalmentaja Essi Silvonen, joka on juuri tehnyt tutkimuksen Turun seudun kiertotaloustoiminnasta.

Kommentit on suljettu.

fixpal™