POIS KERTAKÄYTTÖKULTTUURISTA – EU EDELLYTTÄÄ, ETTÄ KODINKONEET OVAT KORJAUSKELPOISIA

Monien tilastojen mukaan yhä suurempi osa sähkölaitteista heitetään pois tai korvataan uudella lyhyen käytön jälkeen. EU on puuttumassa tähän ja sähkölaitteiden käyttöikää halutaan pidentää korjattavuuden helpottamisella.

Aiemmin mitattaessa tuotteen vaikutuksia ympäristöön on keskitytty vain siihen, kuinka paljon laitteet enimmillään kuluttavat sähköä. Nyt on herätty siihen, että tuotteen valmistamisesta, käytöstä sekä hävittämisestä koituu ympäristökuluja. Näiden takia Euroopan Unionissa on haluttu pidentää tuotteiden käyttöikää. Jäsenmaissa valmisteilla oleva säädöslista vaatii sähkölaitteiden valmistajia helpottamaan laitteiden korjaavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laitteiden pitää olla korjauskelpoisia, eli ne voidaan avata sekä varaosia tulee olla saatavilla.

Kolmen viime vuoden aikana EU-virkamiehet ovat tehneet pohjatyötä keräämällä tietoa ja laatimalla standardeja laitteiden korjattavuuden arvioinnista ja mittaamisesta. Työ alkaa tuottaa tulosta ja vuoden 2018 lopulla EU-tasolla hyväksyttiin alustavasti valaisimia, tiskikoneita ja erilaisia tietokone- ja TV-näyttöjä koskevat määräykset. Lisää on tulossa, kunhan säädökset käyvät läpi EU:n tarkastusprosessin. Sen jälkeen eri laiteryhmillä on 1 – 2

vuoden siirtymäaika ennen kuin säädökset astuvat voimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että säädökset ovat voimassa vuodesta 2020 tai 2021 alkaen ja aluksi ne on tarkoitettu vain laajalti myydyille tuotteille. Direktiivi koskee aluksi vain tuotteita, joita myydään EU-maissa vähintään 200 000 kappaletta vuodessa.

TUOTEKEHITYS KÄRSII, MUTTA KORJAAJIEN AMMATTITAITOA TARVITAAN YHÄ ENEMMÄN

Kuluttajajärjestöt ovat kritisoineet EU:n mukautuneen liikaa laitevalmistajien vaatimuksiin, kun korjattavuuteen ei ole aiemmin puututtu. Laitevalmistajat ovat halunneet, että laitteita saisivat korjata vain valmistajien omat edustajat tai että korjaaminen edellyttää erikoistyökaluja, joita saa vain valmistajalta. Lisäksi valmistajien mukaan kiristyvät vaatimukset haittaavat tuotekehitystä, kun tuotekierto pitenee.Tulevaisuudessa laitteiden käyttöiän kasvaessa myös ammattitaitoisia korjaajia tullaan tarvitsemaan enemmän. Varaosien saatavuuden, korjausohjeiden vapautumisen sekä irrotettavien osien myötä korjaajien työpanoksella on yhä suurempi arvo. Ammattitaitoa vaaditaan myös hallitsemaan korjattavien laitteiden laaja kirjo.

fixpal.fi