Tässä asikirjassa on esitetty fixpal.fi -palvelun käyttöehdot 1.1.2019 alkaen.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

 

1. Yleistä

 fixpal.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa huolto ja korjauspalveluita etsiville kuluttajille tietoa paikallisista korjausyrittäjistä sekä korjaamisen ammattilaisista.

1.1 Määritelmät

Tässä asiakirjassa on alla luetelluilla sanoilla ja ilmauksilla seuraava merkitys, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu:

“Palvelu” tarkoittaa fixpal.fi -palvelua.

“Palveluntarjoaja” tarkoittaa fixpal.fi -palvelussa korjaus-/huoltopalveluita tarjoavaa ja/tai mainostavaa rekisteröitynyttä yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä.

“Asiakas” tarkoittaa fixpal.fi -palvelua käyttävää henkilöä, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja/tai heidän tarjoamiaan palveluita.

“Käyttäjällä” tarkoitetaan jäljempänä sekä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

“Sisällöllä” tarkoitetaan jäljempänä tekstiä, piirroksia, valokuvia, äänitiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja sekä kaikkia muita tietoja ja viestintää.

“Käyttäjän Sisällöllä” tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, jonka Käyttäjä lataa tai kirjoittaa Palveluun tai sen avulla. Käyttäjän Sisältöä ovat esimerkiksi luokittelut, arvostelut, kutsut, sisäänkirjautuminen sivustolle, yhteys- ja yritystiedot, viestit sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka Käyttäjä näyttää tai jotka näytetään julkisesti käyttäjän profiilissa.

“Palvelun Sisällöllä” tarkoitetaan jäljempänä kaikkea Palvelun kautta saataville tuotua Käyttäjien, kolmansien osapuolten tai Blue White Innovations Oy:n luomaa sisältöä.


2. Ehtojen kattavuus ja soveltaminen

2.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Blue White Innovations Oy:n (Y-tunnus 2802748-3) ja Käyttäjän välillä liittyen fixpal.fi –palveluun ja sen käyttöön.

2.2 Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä ehdot sellaisenaan.


3. Palvelu ja sen käyttö

3.1 Palvelun käyttäminen on maksutonta Asiakkaille eikä vaadi Palveluun rekisteröitymistä.

3.2 Asiakkailla on mahdollisuus liittyä FixPal -käyttäjäyhteisöön ja luoda jäsentili FixPal -jäsenalueelle. Rekisteröityneet Asiakkaat voivat osallistua palvelun kehittämiseen ja saavat käyttöönsä lisäominaisuuksia sekä lisäetuja. Blue White Innovations Oy pidättää oikeuden päättää käyttäjäyhteisöön kuluumisen mahdollisesti tuomista eduista.

3.3 Palvelun käyttäminen on maksullista Palveluntarjoajille ja vaatii Palveluun rekisteröitymistä. Blue White Innovations Oy pidättää oikeuden veloittaa Palvelutarjoajilta Blue White Innovations Oy:n ja Palveluntarjoajan välillä solmitun erillisen sopimuksen mukaiset hinnat ja maksut.

3.4 Palvelun keskeiset ominaisuudet ovat

 • – Asiakkaat voivat etsiä tietoa ja saada ehdotuksia hakukriteereihin sopivista laite-/tuotekorjaajista.
 • – Rekisteröity Palveluntarjoaja voi hallinnoida, markkinoida ja tarjota osaamistaan ja yritystään omassa profiilissaan.
 • – Asiakkaat voivat tarkastella Palveluntarjoajien profiileja ja antaa arvioita Palveluntarjoajista.
 • – Käyttäjät voivat omatoimisesti hallita käyttäjätunnustaan, omia tietoja ja salasanaa Palvelun verkkosivuilla.

3.5 Palvelu on Käyttäjien käytettävissä ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla 24/7 (kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa), lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja.

3.6 Blue White Innovations Oy ei takaa, että

 • – Palvelu täyttää Käyttäjien vaatimukset tai, että
 • – Palvelussa oleva Sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai – oikeudellisesti tai muuten paikkansapitävää taikka tai, että
 • – Palvelu on muutoin vapaa virheistä, toiminnallista vioista ja/tai puutteellisuuksista tai, että
 • – Palveluntarjoajat saavat Palvelun kautta uusia Asiakkaita ja/tai lisämyyntiä tai, että
 • – Asiakkat hyötyvät Palvelussa tarjotusta Sisällöstä tai kuulumisesta käyttäjäyhteisöön.

4. Yksityisyyden suoja, sähköpostimarkkinointi

4.1 Palveluntarjoaja säilyttää käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja Tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti;

4.2 Palvelussa olevat Käyttäjäprofiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Blue White Innovations Oy ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisää tai linkittää Palvelun sivuille henkilökohtaista tai kopiosuojattua Sisältöä.

4.3 Blue White Innovations Oy voi kerätä, käsitellä, jakaa sekä myydä Palvelussa mukana oleville Palveluntarjoajille tietoja fixpal.fi -sivujen käytöstä, liikenteestä, ja muista sivuihin liittyvistä verkkotapahtumista.

4.4 Blue White Innovations Oy ja/tai Palvelu voivat lähettää Käyttäjille, jotka rekisteröinnin yhteydessä tai myöhempänä ajankohtana ovat antaneet suostumuksensa, vastaanottaa kausittaisia informaatioviestejä koskien Palvelun toiminnallisuuksia, muutoksia, tai palveluntarjoajien mainosviestejä ja tarjouksia. Tiedotuksia voidaan lähettää Käyttäjän antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon tai vastaavankaltaisiin yhteydenpitovälineisiin.

Suostumus voidaan perua milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella postitse tai sähköpostilla.


5. Käyttäjien vastuu

5.1 Käyttäjä on vastuussa Palveluun lataamansa materiaalin käyttöoikeuksista (tekstit, kuvat, arvostelut, linkit, jne.). Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on lailliset oikeudet materiaaliin, eikä hän näin loukkaa kolmansien osapuolten käyttöoikeuksia.

5.2 Käyttäjä ei käytä Palvelua tarkoituksenaan luoda sisältöä, joka

 • ei ole yhteydessä mainittuun kontekstiin
 • sisältää aiheetonta tai tahallisesti väärää tietoa
 • on moraalitonta, pornografista tai muulla tavalla loukkaavaa
 • loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, erityisesti tekijänoikeuksia
 • muulla tavalla rikkoo voimassaolevia lakeja tai täyttää rikoksen tunnusmerkit
 • sisältää viruksia tai muita ohjelmia, jotka aiheuttavat haittaa ohjelmistoille ja laitteille tai voivat johtaa tietokoneen käyttöön ei-halutulla tavalla
 • sisältää kyselyjä tai ketjuviestejä
 • on suunnattu keräämään muiden käyttäjien henkilötietoja erityisesti kaupallisessa tarkoituksessa.
 • yllyttää Suomen laissa määriteltyyn rikolliseen toimintaan tai tekoon

5.3. Rekisteröityneellä käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjä on itse vastuussa ilmoittamiensa tietojen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta.

5.4. Käyttäjä on itse vastuussa salasanastaan ja käyttäjätiedoistaan sekä niiden luottamuksellisesta käytöstä. Käyttäjä on myös vastuussa käyttäjätilinsä käytöstä Palvelussa.

5.5. Käyttäjän ei tule paljastaa käyttäjätietojaan kolmansille osapuolille. Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle välittömästi käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä


6. Varauma

6.1 Blue White Innovations Oy ei ole vastuussa Käyttäjien ja/tai itse tuottamansa Sisällön oikeellisuudesta, laadusta, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai uskottavuudesta.

6.2 Blue White Innovations Oy ei ole sivustolla näytettävien korjaus-/huoltopalveluiden tuottaja eikä tarjoa neuvoja palveluiden valintaa koskien.

6.3 Blue White Innovations Oy ei ole Palvelussa näytettävien palveluiden tarjoaja eikä sopimusosapuolena missään sopimuksissa, jotka on solmittu Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä.

6.4 Blue White Innovations Oy ei vastaa Palvelussa mahdollisesti olevien virheiden, vikojen ja/tai puutteellisuuksien taikka saatavilla olevien toimintojen mahdollisesti Käyttäjille aiheuttamista vahingoista.

6.5 Käyttäjien tuottama ja julkaisema Sisältö ei edusta Blue White Innovations Oy:n kantaa eikä se pidä tätä sisältöä omanaan.

6.6 Blue White Innovations Oy ei ole vastuussa Palveluntarjoajiin kohdistuvista arvioista tai niiden sisällöstä. Palvelun edustaja tarkistaa arviot lainvastaisen ja/tai hyvien tapojen vastaisen sisällön varalta etukäteen. Mikäli Palvelun verkkosivuilla on tästä huolimatta julkaistu tällaista sisältöä, on Käyttäjällä oikeus ilmoittaa asiasta sähköpostitse ja pyytää Sisältöä poistettavaksi Palvelusta.

6.7 Blue White Innovations Oy:llä on, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta, oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja, Palvelun ulkoasua, ominaisuuksia, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla välitettäviä palveluita.

6.8 Blue White Innovations Oy pidättää oikeuden estää Käyttäjän pääsy omalle tililleen, sekä poistaa Käyttäjän profiili ja Käyttäjän luoma Sisältö mikäli edellä mainitulla oikeushenkilöllä on todisteita verkkosivun väärinkäytöstä.


7. Käytössä oleva lainsäädäntö ja tuomiovalta

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sovintoa ei synny neuvotteluteitse, asia ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.


Onko sinulla kysyttävää palvelusta ?

Kysy lisätietoa yhteydenottolomakkeella tai asiakaspalvelu@fixpal.fi

Löydät lisätietoa palvelustamme myös FAQ -osioista.

fixpal™