Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Blue White Innovations Oy
Y-tunnus: 2802748-3
Osooite: Kurkiraitti 2
Postinumero: 37550
Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ari Raatikainen
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@fixpal.fi

Rekisterin nimi

fixpal.fi -palvelun asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

fixpal.fi -palvelu on yrityksien ja kuluttajien väliseen vuorovaikutukseen tarkoitettu verkkopalvelu, jonka tietyt toiminnot edellyttävät yrityksen / kuluttajan rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä syöttää haluamansa käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteensa, sekä tunnistautumiseen käytettävän salasanan. Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käyttämisestä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat fixpal.fi / Blue White Innovations Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa fixpal.fi / Blue White Innovations Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot (nimi, kaupunki, ja postinumero)
 • Jos palveluun rekisteröidytään Facebook -tunnuksen avulla saa Blue White Innovations Oy saa tietoonsa: nimesi, sähköpostiosoitteesi, sukupuolesi, Facebook -profiilikuvasi sekä muun julkisesti Facebook -profiilissasi jakamasi tiedon, mutta ei saa pääsyä tietoihin, joita et jaa julkisesti.
 • Korjauspalveluiden tarjoajan kyseessä ollessa yleiset yhtiön toimintaan liittyvät tiedot, kuten mahdolliset valmistajan tai muun tahon myöntämät sertifikaatit, yrityksen nimi ja Y-tunnus, yrityksen osoite, yhteyshenkilönhenkilön nimi,  kotisivun osoite sekä mahdolliset sosiaalisen median linkit ja yrityksen omistuksessa olevat kuvat, logot tai muu digitaalinen sisältö.
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä.
 • Kuluttajien antamat arvostelut ja referenssit korjauspalvelujen tarjoajasta.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen eikä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjä voi katsoa ja päivittää omat tiedot suoraan palvelusta, kohdasta Tiliasetukset.
Tämän lisäksi rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus:

a) tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
b) vaatia asiakaspalvelua suorittamaan virheellisten tai vanhentuneiden tietojen päivitys tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
c) peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
d) kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Vaadittaessa kohdan a-d  mukaista toimenpidettä on käyttäjän lähetettävä kirjallinen pyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joko käyttämällä Yhteydenottolomaketta  tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fixpal.fi.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies).  Evästeiden avulla pystymme  kehittämään Palvelumme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.

Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön. Tämä tapahtuu muuttamalla selaimen asetuksia.  Huom. evästeiden poistaminen tai käytön rajoittaminen voi huonontaa Palvelun toiminnallisuutta.

Muiden tietojen kerääminen

Palvelun käyttäjien tekemistä toimenpiteistä kerätään tietoja seuraaviin palveluihin:

Google Analytics: kerää sivuston käyttötietoja

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on niin kutsuttu sosiaalinen laajennus kolmannen osapuolen eli Facebookin yhteisöliitännäiseen. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

fixpal™